Detalii tehnice

Imi place

.1. Indicatii
….1.1. Indicatii generale
……….Prezentele instructiuni de utilizare (BA) sunt livrate împreuna cu reductorul si trebuie citite înainte sa începeti sa lucrati cu acesta. Indicatiile din aceste instructiuni de utilizare trebuie obligatoriu respectate.
……….Pastrati instructiunile de utilizare în apropierea reductorului.
……….Observatie: Nu suntem responsabili pentru daune, respectiv defectiuni de funtionare care rezulta în urma nerespectarii prezentelor instructiuni de utilizare.
……….Firma Watt Drive îsi rezerva dreptul sa opereze unele modificari, considerate îmbunatatiri ale produsului, prin pastrarea celor mai importante caracteristici, pentru dezvoltarea ulterioara a componentelor respectiv, a grupelor de elemente.
….1.2 Simboluri de securitate si de atentionare
……….Respectati cu strictete indicatiile din prezentele instructiuni, ce sunt indicate cu urmatoarele simboluri:
1 Avertizarea pericolului electric, de ex. la lucrari sub tensiune.
2 Avertizarea pericolului mecanic, de ex. la dispozitive de ridicare.
3 Îndrumari importante în vederea unei uzinari sigure, fara incidente.
….1.3 Masuri generale de securitate
……….Dupa livrare, se va verifica produsul daca nu a suferit deteriorari în timpul transportului. În caz afirmativ produsul nu se va da în folosinta.
……….Beneficiarul este responsabil de montajul corect al reductorului. Calitatile reductorului, precum si eventualele cerinte de acordare a garantiei depind de respectarea instructiunilor de utilizare.
……….Atentie, nu dati în folosinta niciodata produse deteriorate!
……….Cititi cu atentie instructiunile de utilizare, înainte sa începeti lucrarile de instalare, montaj sau întretinere.
……….Montajul, racordarea, darea în folosinta precum si lucrarile de întretinere si reparatii se vor face doar de personal calificat, respectând:
– prezentele instructiuni,
– toata documentatia de proiectare, instructiunile de punere în functiune si schemele de conexiuni,
– toate normele nationale si regionale de securitate si de prevenire a accidentelor în vigoare prevederile de siguranta si de protectie în caz de accident.
……….Lucrarile de montaj si întretinere se vor efectua doar când reductorul este oprit. Reductorul trebuie sa fie detensionat si asigurat contra pornirii accidentale.
….2. Depozitare
……….La depozitarea reductorului se va tine cont de urmatoarele aspecte:
– Depozitarea unitatilor reductorului se va face în spatii închise.
– Temperatura de mediu max. 25°C / 77°F
– Umiditatea relativa a aerului max. 80%
– Unitatile reductorului se vor feri de razele directe ale soarelui, respectiv de razele ultraviolete.
– Nu se vor depozita în imediata apropiere substante agresive si corozive.
……….Depozitarea reductoarelor se va face în pozitia de montaj prevazuta pentru utilizarea ulterioara.
……….Reductoarele se vor roti la fiecare 6 luni cu 1-2 rotatii, pentru ca elementele interioare sa se unga cu lubrifiant.
……….Unitatile se vor proteja dinspre exterior contra impactului mecanic si efectului fortei.
….2.1 Depozitare pe termen lung
……….În cazul depozitarii pe o durata mai mare de 12 luni, reductoarele trebuie umplute complet cu lubrifiant în conformitate cu datele de pe placuta indicatoare, respectiv placuta pentru ulei.
……….Partile exterioare expuse coroziunii trebuie conservate prin aplicarea de agenti anticorozivi (se recomanda verificrea semestriala). Dupa un an se va reînnoi protectia anticoroziva.
……….Înaintea darii în folosinta se va scurge lubrifiantul din reductor. Daca exista mai multe rezervoare de ulei, atunci trebuie golite toate.
……….În final, reductorul trebuie umplut cu tipul si cantitatea de lubrifiant specificate pe placuta indicatoare.
……….La o depozitare mai lunga de 24 luni, înaintea darii în folosinta a reductoarelor, se va verifica etanseitatea lor.
……….Daca pe suprafata elementelor de etansare sunt crapaturi vizibile, acestea se vor înlocui.
….3. Darea în folosinta – prima folosire
……….Reductorul se va da în folosinta doar când:
– datele de pe tablita indicatoare a reductorului si ale motorului corespund cu conditiile de utilizare.
– nu au survenit deteriorari, de exemplu în urma depozitarii sau a transportului.
– nu sunt deteriorate inelele de etansare ale axului, capacele de închidere si capacele detasabile.
– nu sunt vizibile neetanseitati, respectiv scurgeri de ulei.
– nu se observa coroziune sau alte indicii ale unei depozitari necorespunzatoare sau urme de umezeala.
– ambalajul a fost îndepartat complet.
……….Axurile de angrenare si suprafetele flanselor se vor curata bine de agentii anticorozivi sau murdarie, aici se pot folosi detergenti obisnuiti din comert.
IMPORTANT:
……….Muchiile de lipire ale inelelor de etansare ale axului nu au voie sa intre în contact cu diluant -> este posibila deteriorarea materialului!Aersirea reductorului:

Varianta 1: La reductoare unde se folosesc suruburi de aerisire, înaintea darii în folosinta se va înlocui surubul de închidere corespunzator (cu cap hexagonal si orificiu transversal) cu un surub de aerisire prins de acest surub de închidere.

Varianta 2: La reductoare unde se folosesc suruburi de aerisire cu siguranta pentru transport, surubul de aerisire este însurubat în pozitia corespunzatoare.

………Eclisa de elastic a surubului de dezaerare se va rupe complet înainte de darea în folosinta.

………Tablita indicatoare (rosu):

….4. Darea în folosinta – pozitionarea reductorului
……… Nivelul de ulei corespunzator formei constructive se livreaza din fabrica. Schimbarea formei constructive se poate face doar cu acordul Watt Drive.
……… Pozitionarea se va face în asa mod, încât angrenajul sa nu fie expus oscilatiilor sau scuturaturilor, si pentru a evita formarea de zgomote astfel cauzata.
……… Suprafata de prindere trebuie sa fie neteda si rezistenta la torsiuni.
……… Se va evita tensionarea carcasei.
……… La motoreductoare trebuie asigurata furnizarea de aer rece.
……… Momentul de reactie se prinde cu un reazem antitorsiune a motorului sau cu un set de tampoane de cauciuc (fara suruburi fixe).
….4.1 Reductor cu arbore masiv
……… Toate axele de antrenare la livrare sunt unse cu un agent de conservare, care se îndeparteaza cu un solvent obisnuit.
………Atentie! Aveti grija ca solventul sa nu ajunga pe buza garniturii de etansare de pe ax!
……… Axele de antrenare pâna la diametrul de 50 mm sunt executate cu câmpul de toleranta k6 – conform ISO – si peste 55 mm cu câmpul de toleranta m6.
……… Toate axele de antrenare au gauri de centrare de forma DR conform DIN 332, si ele pot fi folosite la montarea (tragerea) elementelor de transmisie pe ax.
………Atentie! Lovirea si izbirea capatului de ax este interzisa, deoarece astfel lagarele trnsmisiei pot fi deteriorate.
………Atentie! Elementele mecanice de antrenare ce exercita forte radiale asupra capatului de ax se monteaza cât se poate de aproape de lagar.
………Atentie! Elementele de transmisie montate trebuie sa fie echilibrate si nu au voie sa cauzeze forte.
….4.2 Montarea si demontarea unui reductor cu ax
………Axul de masina asigurat de beneficiar se va curata înaintea montarii reductorului cu ax tubular si se va verifica daca nu prezinta eventuale deteriorari, de exemplu crestaturi sau comprimari.
………Toate axele tubulare de angrenaj au o toleranta la gaura conforma cu ISO H7.
………Înainte de montarea reductorului cu ax tubular pe arborele masinii, suprafata acestuia se va unge cu pasta, de exemplu pasta marca Klüber 46MR401.

5

Montare (Figura 1 si 2)
………Trageti reductorul cu ax tubular pe axul masinii (de ex. cu fus filetat sau cu dispozitiv hidraulic).
………Se monteaza inelul de distantare pozitia 10 la axul beneficiarului fara reazem, inelul de siguranta pozitia 3 si saiba pozitia 2 în axul tubular si se va fixa cu surubul pozitia 4.
Demontaj: (Figura 3)
………Desfaceti surubul de prindere pozitia 4,9. Scoateti tot setul de fixare WATT. Saiba de presiune pozitia 6 si piulita de împingere pozitia 7 se introduc în axul tubular, se va folosi inelul de siguranta si cu piulita de împingere pozitia 8 se va desprinde reductorul de pe ax.
………Piesele 4, 6, 7, 8 si 10 nu sunt cuprinse în furnitura.
………Piesele 2, 3 si 9 sunt cuprinse în setul de fixare GMBSBSD…
………Piesele 4, 6, 7 si 8 nu sunt livrate de noi. Piesele 2, 3 si 9 sunt continute în setul de fixare GMBSBSD…
1) Ax tubular
2) Saiba
3) Inel de siguranta DIN 472
4) Surub cu cap cilindricDIN6912(procurat de beneficiar, lungimea surubului corespunzatoare lungimii axului masinii)
5) Axul beneficiarului *)
6) Saiba de presiune
7) Piulita pt. împingere
8) Surub de împingere
9) Surub cu cap cilindric DIN 6912 (Existent în setul de fixare pt. axul detasabil ?WATT)
10) Tubul de distantare (doar la axurile masinii fara reazem)
….4.3 Montajul si demontajul saibelor de strângere
………Saibele de strângere se livreaza gata de montare. De aceea, înaintea primei detensionari nu se vor dezasambla.

6

Montare:
1. Degresati cu grija întreg orificiul axului tubular. Trebuie degresat COMPLET!
2. Degresati cu grija axul masinii în zona de prindere a saibelor de strângere. Trebuie degresat COMPLET!
3. Împingerea saibei de strângere pe axul tubular.
………Se poate unge suprafata exterioara a axului tubular în zona unde se aseaza saiba de strângere .
ATENTIE: NU STRÂNGETI SURUBURILE DE TENSIONARE ÎNAINTEA ÎNTRODUCERII AXULUI !
3. Trageti axul cu alezaj pe axul masinii.
4. Strângeti toate suruburile de tensionare în mod uniform si în suvccesiunea lor (vezi figura)
………Sunt necesare mai multe rotatii, pâna ce toate suruburile vor fi trase la momentul de strângere necesar. Momentul de strângere trebuie verificat cu cheie dinamonetrica.
ATENTIE: NU FACETI – ÎN CRUCE – TRAGEREA SURUBURILOR
………Numarul suruburilor depinde de marimea saibelor de strângere.

7

Demontare
………Procesul de slabire se face asemanator tensionarii. Succesiunea demontarii:
1. Slabiti suruburile de tensionare în mod uniform si în succesiunea lor. La început fiecare surub se va slabi numai circa un sfert de rotatie. Nu scoateti de tot suruburile de tensionare.
2. Tragerea inelul interior faceti cu ajutorul filetelor pt. demontare. Depunerile de rugina, ce se pot forma pe axul masinii în fata arborelui tubular, trebuiesc mai întîi îndepartate.
3. Demontati resp. trageti arborele tubular de pe axul masinii.
Pasul nr. 2 numai la saibele de strângere din doua piese !
….5. Ungere, inspectie si întretinere
….5.1 Ungerea reductoarelor cu roti dintate cilindrice, montabile (trase) pe ax , cu suprafete de asezare plane, cu roti dintate conice, cu suprafete de asezare plane
………Unitatile reductoarelor (cu adaptor si arbore de intrare – model închis) si motoreductoarele se livreaza gata de functionare, umplute cu ulei mineral, cu cantitatea de lubrifiant potrivita formei constructive. Umplere standard cu ulei de reductor (simbolizare tip lubrifiant conform DIN51502 CLP220, clasa de vâscozitate conform ISO VG 220 si DIN51519) la temperatura de mediu -10°C (14°F) pâna la +40°C (104°F).
….5.2 Ungerea motoreductoarelor cu roti dintate cilindrice si cu angrenaj melcat
………Unitatile reductoarelor (cu adaptor si arbore de intrare – model închis) si motoreductoarelor se livreaza gata de functionare, umplute cu lubrifiant sintetic, cu cantitatea de lubrifiant potrivita formei constructive.
Fiecare reductor este prevazut cu o tablita indicatoare, pe care sunt trecute specificatiile de ulei.
….5.3 Inspectia si întretinerea
………Reductoarele din seriile H, A, F, K de dimensiunile 40, 50, 55, 60, 65 nu necesita întretinere, nu este necesar sa se schimbe lubrifiantul. Aceste angrenaje sunt executate fara ventil de aerisire, nu exista suruburi de evacuare ulei, nivel ulei, respectiv umplere ulei.
………La reductoarele din seriile H, A, F, K, C de dimensiunile 70, 75, 80, 85, 110, 130, 133, 136 si la toate motoreductoarele cu roti dintate cilindrice si cu angrenaj melcat seria S se va face schimbul de lubrifiant conform intervalelor de întretinere.
………Aceste angrenaje sunt dotate pentru formele constructive de baza cu suruburi corespunzatoare de evacuare, respectiv umplere ulei.
………La modelele speciale aflate în conditii grele/ agresive ale mediului se va schimba uleiul mai des !
………Cantitatile exacte de ulei sunt date pe eticheta reductorului.
………Urmatoarele cantitati de ulei, date în tabelele urmatoare sunt valori date în litrii:
….5.4 Intervale de inspectare si întretinere

8

….6. Recomandari pt. agent de ungere
………Pentru reductoare cu roti dintate cilindrice, montabile (trase) pe ax, cu suprafete de asezare plane, cu roti dintate cilindrice si conice si cu roti dintate conice, cu suprafete de asezare plane la o temperatura de mediu de: -10°C … +40°C (14°F … 104°F)

………Lubrifiant sintetic pentru reductoare cu roti dintate cilindrice si cu angrenaj melcat la o temperatura de mediu de: -20°C … +60°C ( -4°F…104°F)

………Nu amestecati între ele niciodata diferite materiale de ungere

………În cazul conditiilor diferite ale mediului înconjurator agentul de ungere se da le cerere.
………La cerere se dau agenti de ungere permise în contact cu alimente sau care se descompun pe cale biologica.

………În cazul montarii unui adaptor se iau în considerare urmatoarele cantitati minimale:

10

11

 

….(MOTO)REDUCTOARE CU ROTI D CILINDRICE
FORME CONSTRUCTIVE

12

………În cazul tipurilor de reductoare H40, H50, H60, H65- în mod standard nu se monteaza nici un surub de aerisire.

CANTITATI DE AGENT DE UNGERE

13

….(MOTO)REDUCTOARE CU R. D. CILINDRICE CU O SINGURA TREAPTA
FORME CONSTRUCTIVE

14

………În cazul tipurilor de reductoare H40E, H50E, H60E- în mod standard nu se monteaza nici un surub de aerisire.

CANTITATI DE AGENT DE UNGERE

15

….(MOTO)REDUCTOARE MONTABILE PE AX
FORME CONSTRUCTIVE

16

………În cazul tipurilor de reductoare A40, A45, A55, A65 în mod standard nu se monteaza nici un surub de aerisire.

CANTITATI DE AGENT DE UNGERE

17

….(MOTO)REDUCTOARE CU SUPRAFETE DE ASEZARE PLANE

FORME CONSTRUCTIVE

17

………În cazul tipurilor de reductoare F55, F65 – în mod standard nu se monteaza nici un surub de aerisire.

CANTITATI DE AGENT DE UNGERE

19

….(MOTO)REDUCTOARE CU ROTI DINTATE CILINDRICE SI CONICE
FORME CONSTRUCTIVE

20

………În cazul tipurilor de reductoare K40, K50, K60 – în mod standard nu se monteaza nici un surub de aerisire.

CANTITATI DE AGENT DE UNGERE

21

….(MOTO)REDUCTOARE CU ROTI D. CONICE CU SUPRAFETE DE ASEZARE PLANE
FORME CONSTRUCTIVE

22

………La toate tipurile de reductoare se monteaza în mod standard, din fabricatie suruburi de aerisire.

CANTITATI DE AGENT DE UNGERE

23

….(MOTO)REDUCTOARE CU ROTI DINTATE CILINDRICE SI CU ANGRENAJ MELCAT
FORME CONSTRUCTIVE

24

………La toate tipurile de reductoare se monteaza în mod standard, din fabricatie suruburi de aerisire.

CANTITATI DE AGENT DE UNGERE

25

….7. Racordare electrica (la motoreductoare)
………Toate lucrarile se vor efectua doar de personal de specialitate calificat, cu motorul oprit si în stare protejata contra reconectarilor accidentale. Acest lucru este valabil si pentru circuite auxiliare (de ex. încalzire anticondens).
………Verificati detensionarea!
………Se vor respecta regulile si prescriptiile electrotehni – ce valabile , în special cele referitoare la masurile de siguranta.
………Se vor respecta deasemenea prescriptiile locale ale Intreprinderii nationale furnizoare de energie.
………Înaintea punerii în functiune se va examina, daca valorile tensiunii de retea si frecventa corespund cu datele înscrise pe eticheta motorulrui.
– atentie la specificatiile de pe tablitele cu caracteristicile de putere
– Legarea motorului se va realiza conform schemei de conexiuni
– realizati legatura sigura la conductorul(nul) de protectie;
– în cazul eventualului sens gresit de rotatie, faceti corectarea prin schimbarea a doua faze;
– gaurile nefolosite pt. introducerea conductorilor si însusi cutia închideti-le etans fata de praf si de apa;
– Suprasarcina si caderea de faza evitati prin întrerupator cu protectie;
– înaintea punerii în functiune verificati rezistenta de izolare a bobinajului
………Depasirea tolerantelor în EN 60034-1/IEC 34-1 – tensiune +5% frecventa +2%, forma curbei, simetrie – mareste încalzirea si influenteaza gradul de suportare electromagnetica. Atentie la specificatiile de putere precum si la schema de racord din dulapul de racorduri.
………Racordarea trebuie sa se faca în asa fel, încât sa se pastreze o conexiune sigura pe durata, electrica (fara capete distantate); se vor folosi capete de cablu corespunzatoare. Se va folosi un sistem sigur de pamântare.
………Distanta disruptiva dintre piesele simple, încarcate electric si la pamânt = 5,5 mm (UN = 690 V).
….7.1 Pregatirea conectarii motorului (dulap de racord cu orificiu de evacuare)
………Atentie! Se vor folosi ochelari de protectie – pericol datorita bucatilor rupte
– se aseaza si se închide capacul dulapului de racord
– se stabileste orificiul de introducere a cablului
– se deschide orificiul de introducere a cablului
– cu dalta sau o unealta asemanatoare (se pregateste transversal)
– printr-o usoara lovitura de ciocan

26

………Atentie! Nu se va lovi în interiorul racordului!
– Se deschide dulapul de comanda, daca e cazul se va îndeparta piesa distrusa de închidere
– suruburie cablului se vor etansa prin contrapiulita
– se etanseaza intrarea cablului

………Nu este permis ca în dulapul de racord sa se afle corpuri straine, murdarie sau umezeala. Orificiile de introducere a cablului în dulapul de comanda care nu sunt necesare se vor închide etans contra prafului si a apei.
………Se vor asigura arcuri de reglare pentru functionarea de proba fara elemente de separare.
………La motoarele cu frâna se va verifica functionarea corecta a frânei, înainte de darea în folosinta.

………Atentie! Instalati neaparat un întrerupator automat cu protectie resp. o protectie cu releu de supracurent pt. protectia bobinajului motorului. Sigurantele fuzibile nu protejeaza motorul contra suprasarcinilor ci numai conductele din retea sau instalatiile de comutare
împotriva daunelor în caz de scurtcircuit.

….7.2. Racordul motorului
………Pt. racordarea conductorilor de retea se va tine cont de schema de conexiuni din cutia de borne si de datele înscrise pe eticheta motorului..
………În cazul motoarelor cu pornire Y/D se îndeparteaza toate puntile (placi de legatura) la placa de borne si cele sase cleme se leaga la aparatul de pornire, conform planului de conexiuni.
………În cazul motoarelor cu pornire directa (Y sau D) puntile de pe placa de borne a motorului se aseaza corespunzator diagramelor de racordari.
………Marcarea clemelor si sensul de rotatie
………Suportul clemelor vezi în schema de conexiuni.
………L1, L2, L3 …succesiunea fazelor din retea
………Prin legarea corespunzatoare diagramei de racordari rezulta o rotatie spre dreapta a rotorului.
………În cazul în care nu este asa, atunci doua din cele trei cunductori de alimentare ale aparatului de pornire sau a motorului se schiba între ele.
….7.3. Pozitionarea motorului
………Motoarele în executie standard se utilizeaza pâna la temperatura maxima de 40 °C (104 °F) a mediului înconjurator si pâna la o altitudine de 1000 m deasupra nivelului marii.

………Montajul se va realiza astfel, încât sa se asigure afluxul de ear proaspat si evacuarea aerului încalzit. Este interzisa demontarea aripilor de ventilatie si a aparatorului acestora, resp. închiderea motorului într-o carcasa, deoarece în ambele cazuri se împiedica racirea
cu aer a motorului. Astfel motorul se poate supraîncalzi.

….7.4. Functionare
………Intensitatea oscilatorie n Veff = 3,5 mm/s (PN = 15 kW) respectiv Veff = 4,5mm/s (PN > 15 kW) sunt nesemnificative în modulul de functionare cuplat.
………La modificari fata de functionarea normala – de ex. temperaturi crescute, zgomote, oscilatii -în caz de dubii se va opri motorul. Se va stabili cauza, eventual se va lua legatura cu Watt Drive. Dispozitivele de protectie nu se vor scoate din functiune nici în modulul de functionare de proba.
………În caz de murdarire puternica se vor curata la intervale regulate caile de aerisire. Orificiile existente de evacuare condens se vor deschide din când în când!
………La motoarele care nu au prevazute dispozitive de ungere ulterioara se va schimba lubrifiantul, respectiv rulmentii, conform indicatiilor producatorului, însa cel mai târziu dupa 3 ani.
………Rulmentii cu dispozitiv de ungere ulterioara se vor gresa cu motorul pornit. Atentie la tablita cu indicatiile de ungere!
………La motoarele cu aerisire externa, ventilatorul extern trebuie sa fie pornit la functionare.
….8. Dispozitive suplimentare
………Senzorul de temperatura, senzorul electronic de turatii, încalzirea anticondens, ventilatorul extern, ventilatorul manual si dispozitivul de retentie pot fi livrate la comanda.
………Dispozitivele suplimentare se pot racorda conform schemei de conectare în vigoare.
Gaura pt. apa de condens
………În cazul motoarelor, care sunt expuse la oscilatii mari de temperatura sau sunt expuse la conditii climatice extreme, recomandam o gauri pt. apa de condens.
………Atentie! În cazul motoarelor cu gaura pt. apa condens aveti grija de pozitia de montaj corecta!

27

Sesizor de temperatura – conductor rece TF
………Sesizoarele de temperatura – conductor rece sunt semiconductoare, la care la atingerea temperaturii prestabilite rezistenta ohmica creste extrem de mult.
………Suplimentar la sesizoarele – conductor rece este necesar un aparat de declansare. Releul aflat în aparatul de declansare printr-un întrerupator poate fi folosit – dupa dorinta – la întreruperea circuitului de excitatie a protectiei motor, sau la declansarea unui semnal de
avertizare.

28

Încalzire în repaos
………În conditii climatice deosebite, de ex. la oscilatii puternice de temperatura sau la motoarele în repaos în atmosfera umeda, se poate utiliza un încalzitor în repaos.
………Conectarea elementului de încalzire se poate vedea în cutia de borne a motorului.
………Atentie! În timpul functionarii motorului încalzitorul trebuie sa fie deconectat.
Ventilator extern
………Ventilatorul extern se va racorda conform schemei de conectare (vezi tabloul de conectare).
………La functionarea motorului la convertorul de frecventa, ventilatorul extern se va conecta la o tensiune de alimentare EXTERNA.
Ventilator manual
………Serveste la aerisirea mecanica a frânei în caz de pana de curent. Prin actionarea pârghiei ventilatorului manual se trage saiba de ancorare si se aeriseste frâna.
………Din motive de siguranta, la setarea aerisirii nu se va modifica nimic.
Dispozitiv de retentie
………Ventilatorul manual se poate fixa cu un dispozitv de retentie pentru cazurile de service. Trebuie însa asigurat ca dispozitvul de retentie sa elibereze frâna la functionarea nominala.

29

….9. Frâne
….9.1 Întretinere
………Frânele cu presiune de arcuri – WATT aproape nu necesita întretinere.
Se recomanda totusi verificarea dupa anumite intervale de timp a deschizaturii pt. aerisire a, pt. a garanta o buna aerisire a frânei. .
….9.2 Reglaj
………Frânele la livrare sunt reglate la momentul nominal MB.

30

29

….9.3. Reglarea deschizaturii pt. aerisire
………Mai întâi se slabesc cu câte o jumatate de rotatie cele trei suruburi de fixare (13). Acum se pot însuruba suruburile tubulare (26) în corpul magnetic (12) prin rotire în sens contrar orarului. Rotind cele trei suruburi de fixare (13) în sens orar corpul magnetic (12) se lasa deplasata în directia discului de ancorare (25), pâna la obtinerea deschizaturii de aerisire nominala (tabelul 1). Acum suruburile tubulare se trag – rotind în sens orar – pâna la plasarea lor stabila înafara corpului magnetic (12) si se strâng din nou suruburile
de fixare (13). Uniformitatea deschizaturii trebuie înca controlata acum cu un spion sesizor si daca e cazul se corecteaza.

30

….10. Redresor

Conexiuni:
1,2: Racordare tensiune (V~)
3,4: Iesire curent continuu(V=)
5,6: Contact pt. conectare pe ramura de curent continuu

31

ALIMENTARE CU CURENT ELECTRIC

………Bobina de curent continuu a frânei este alimentata în mod normal printr-un redresor de monoalternanta plasat în cutia de borne a motorului si este livrabil – fara suprapret – cu tensiuni de alimentare pt. bobina de: 162- 236 VDC, 85-133 VDC sau 24 VDC (24 V cu cleme bloc pt. alimentare cu curent din exterior !). Tensiuni corespunzatoare de redresor si pt. bobinaj sunt livrabile – cu pret
suplimentar – pt. orice alta tensiune diferita. În vederea protejarii împotriva suprasarcinii redresoarele sunt legate prin varistori.………Temperatura maxima a mediului înconjurator 80 °C. În cazul frecventelor de conectare mai mari decât 1/s cereti informatii, din cauza solicitarii puternice a redresorului.
Redresor de monoalternanta (executie normala)
………Legarea sistemului de frânare se face printr-un redresor montat în cutia de borne, corespunzator schemei de conexiuni anexate.
Conexiuni:
Curent alternativ 100% de ex. 400 V~
Curent continuu 45 % de ex. 180 V =
Redresor în punte:
Conexiuni:
Curent alternativ 100% de ex. 230 V~
Curent continuu 89 % de ex. 205 V=
………Atentie! În cazul actionarii a unui motor de frâna cu convertizor de frecventa bobinajul franei se leaga la o alimentare exterioara cu curent.

…..11. Scheme de conexiuni pt. curent trifazat
32

33

34

35